Menu Tresc
 
Start

Technical Diving

Biuro Podr?y

Sidemount

NURKOWANIE 15 i 16.IX
13.09.2018.
Aquatek.pl
Zapraszamy na nurkowanie w sobot? i niedziel? (15 i 16.IX) -  kamienio?om Piechcin - zbiórka godz. 9oo na miejscu. Ch?tnych prosimy o kontakt.
Zmieniony ( 13.09.2018. )
 
WRAKI HEL 29.IX-1.X
12.09.2018.
Aquatek.pl
Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w wyprawie na wraki okolic pó?wyspu helskiego. Podczas wyjazdu realizujemy równie? specjalizacje: PSAI Sport Deep Diver oraz PSAI Nurkowanie wrakowo-morskie...
Zmieniony ( 12.09.2018. )
Czytaj cao
 
HEMMOOR 4-7.X
17.07.2018.
Aquatek.pl
Zapraszamy na tradycyjn? jesienn? tek-wypraw? do Niemiec - do kamienio?omu Hemmoor. Akwen znajduje si? w Dolnej Saksonii w okolicach Hamburga...
Zmieniony ( 29.08.2018. )
Czytaj cao
 
STRONA W PRZEBUDOWIE
28.08.2018.
Aquatek.pl
PRZEPRASZAMY ZA WYGL?D NASZEJ STRONY - jeste?my w trakcie jej modernizacji, dzia?amy na tyle na ile pozwala nam czas tj. niestety powoli. Na t? chwil? zmiany serwerowe wygenerowa?y pewne problemy z wy?wietlaniem strony (np. nie ma niektórych polskich znaków) oczywi?cie tre?ci jak i zawarte w nich informacje s? jak najbardziej prawid?owe.

 
Relacja - Bornholm
18.07.2018.
Aquatek.pl
Jako nurkowie z pó?nocy Polski w mnogo?ci wyjazdów dedykowanych jaskiniom staramy si? równie? nie zaniedbywa? nurkowa? wrakowych. Z regu?y s? to nurkowania z Helu ale przynajmniej raz...

Czytaj cao
 
FRANCJA - Full Cave + Turystyka 10-18.XI
19.07.2018.
Aquatek.pl
W pierwszej po?owie listopada realizaujemy kurs PSAI Full Cave Diver. Planowany kurs jest wersj? COMBO i zawiera szkolenia Intro to Cave + Full Cave. Finalne nurkowania odb?d? si? we Francji w regionie LOT...
Zmieniony ( 19.07.2018. )
Czytaj cao
 
Relacja - Ha?cza trimiksowo
11.07.2018.
Aquatek.pl
To ju? nasz drugi w tym roku wypad nad Ha?cz?, tym razem nie rekreacyjnie a w celach typowo szkoleniowych. Zadanie do wykonania - szkolenie trymiksowe, a ?aden z polskich akwenów nie nadaje si? tak dobrze jak...

Zmieniony ( 12.07.2018. )
Czytaj cao
 
Relacja - Sycylia
12.07.2018.
Aquatek.pl
Rodzinn? Majówk? 2018 sp?dzili?my na Sycylii. Wyspa zaskoczy?a nas pi?knymi krajobrazami, malowniczymi uliczkami i pysznym jedzeniem i dla tych powodów warto tam wróci?.  Wycieczki fakultatywne...

Czytaj cao
 
«« start « poprz. 1 2 nast. » koniec »»

pozycje: 1 - 12 z 15