Menu Tresc
 
Start

Technical Diving

Biuro Podr?y

Sidemount

UWAGA! NIECZYNNE 22.06-1.07
04.06.2019.
Aquatek.pl
Informujemy, ze  w dniach 22.06 -  01.7  firma bedzie nieczynna.  Przepraszamy za utrudnienia. Mo?liwosc nape?nienia butli (tylko powietrzem) i wypozyczenia sprzetu bedzie dnia 28.06 (piatek) w godzinach 16:00- 19:00
Zmieniony ( 18.06.2019. )
 
Kurs PODSTAWOWY
14.05.2019.
Aquatek.pl
Zapraszamy na kurs podstawowy PSAI OWSD
3 lipca 2019  (sroda) godz. 18:00. JAKO JEDYNE CENTRUM W RAMACH ZDOBYWANIA DOSWIADCZENIA PO KURSIE DAJEMY W GRATISIE DWA WYPO?YCZENIA SPRZ?TU - ROWNOWARTOSC 240 pln 
Zmieniony ( 06.06.2019. )
Czytaj cao
 
STRONA W PRZEBUDOWIE
28.08.2018.
Aquatek.pl
PRZEPRASZAMY ZA WYGL?D NASZEJ STRONY - jeste?my w trakcie jej modernizacji, dzia?amy na tyle na ile pozwala nam czas tj. niestety powoli. Na t? chwil? zmiany serwerowe wygenerowa?y pewne problemy z wy?wietlaniem strony (np. nie ma niektórych polskich znaków) oczywi?cie tre?ci jak i zawarte w nich informacje s? jak najbardziej prawid?owe.

 
Wyprawa wrakowa Bornholm 19-21.VII
18.01.2019.
Aquatek.pl
Zapraszamy na wypraw? wrakow? z jednostk? m/y „Doktor Lubecki”. Program obejmuje 2 nurkowania na wraku promu "Jan Heweliusz",2 na trasie Bornholm - Ko?obrzeg oraz nocleg z wyj?ciem na miasto w porcie na Bornholmie...
Zmieniony ( 01.02.2019. )
Czytaj cao
 
Full Cave Diver
23.11.2011.

Aquatek.pl
Terminy kursów 12-19.10 i 20-27.10 - miejsce realizacji Francja.
Kurs Full Cave jest z kolei drugim szkoleniem naszej federacji z cyklu programu jaskiniowego. Wszystkie nurkowania rozszerzone s? o zasad? 1/3 ca?kowitego zu?ycia gazu. Kurs Full Cave uprawnia do nurkowania do maksymalnej g??boko?ci...
Zmieniony ( 04.06.2019. )
Czytaj cao
 
Kurs Basic Sidemount Diver
27.07.2012.
Aquatek.pl
Najblizszy termin kursu 12-14.06
Kurs PSAI Basic Sidemount na poziomie Open Water ma na celu nauk? w?a?ciwej obs?ugi dwóch butli w konfiguracji sidemount przy wykonywaniu nurkowa? w wodach otwartych... 
Zmieniony ( 04.06.2019. )
Czytaj cao
 
ABC Tec - Advanced Buoyancy Control
04.07.2012.

Aquatek.pl
Najblizsze terminy kursów: 18-19.06 i 3-5.07.
Celem kursu jest odpowiednie przygotowanie nurka do pó?niejszych szkole? technicznych, jaskiniowych, oraz podniesienie jako?ci i wydajno?ci nurkowania zarówno dla siebie samego jak i ca?ego zespo?u...
Zmieniony ( 04.06.2019. )
Czytaj cao
 
Relacja - Safaga
11.12.2018.
Aquatek.pl
Foto-relacja z naszego ostatniego wypadu do Egiptu :-) Na wst?pie wielkie podzi?kowania dla naszego fotografa Marcina - dzi?ki tobie mamy du?o naprawd? dobrych zdj?? ...
Zmieniony ( 11.12.2018. )
Czytaj cao