Menu Tresc
 
Start

Technical Diving

Biuro Podr?y

Sidemount

Kurs PODSTAWOWY
14.02.2019.
Aquatek.pl
Zapraszamy na kurs podstawowy PSAI OWSD
marca 2019  (?roda) godz. 18:00. JAKO JEDYNE CENTRUM W RAMACH ZDOBYWANIA DOSWIADCZENIA PO KURSIE DAJEMY W GRATISIE DWA WYPO?YCZENIA SPRZ?TU - WARTOSC 240 pln 
Zmieniony ( 19.02.2019. )
Czytaj cao
 
STRONA W PRZEBUDOWIE
28.08.2018.
Aquatek.pl
PRZEPRASZAMY ZA WYGL?D NASZEJ STRONY - jeste?my w trakcie jej modernizacji, dzia?amy na tyle na ile pozwala nam czas tj. niestety powoli. Na t? chwil? zmiany serwerowe wygenerowa?y pewne problemy z wy?wietlaniem strony (np. nie ma niektórych polskich znaków) oczywi?cie tre?ci jak i zawarte w nich informacje s? jak najbardziej prawid?owe.

 
Kamienio?om Wildschutz 04-07.IV
29.01.2019.
Aquatek.pl
Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w wyprawie nurkowej do kamienio?omu Wildschutz. Odleg?o?? od Bydgoszczy to nieca?e 500km. Zbiornik ma wymiary 270m szeroko?ci i oko?o 300d?ugo?ci. Na wi?kszejcz??ci akwenu...
Zmieniony ( 01.02.2019. )
Czytaj cao
 
Meksyk Jukatan 15-24.III
06.01.2019.
Aquatek.pl
Zapraszamy na wiosenn? wypraw? dla nurków jaskiniowych do Meksyku na Pó?wysep Jukatan. Wi?kszo?? z  jaski? skupiona jest  wzd?u? karaibskiego wybrze?a pó?wyspu mi?dzy Puerto Aventuras a  Tulum. Jest to najbardziej obszerny  teren jaski?...

Zmieniony ( 06.01.2019. )
Czytaj cao
 
MAJWKA w ALBANII 27.IV-4.V
02.01.2019.
Aquatek.pl
Na Rodzinn? Majówk? 2019 zapraszamy do ALBANII. Jest to jeden z najpi?kniejszych i jednocze?nie najmniej znanych krajów w Europie, który w wyniku trwaj?cego pó? wieku re?imu Envera Hod?y by? zupe?nie niedost?pny dla turystów i podró?nych...

Zmieniony ( 06.01.2019. )
Czytaj cao
 
Wyprawa wrakowa Bornholm 19-21.VII
18.01.2019.
Aquatek.pl
Zapraszamy na wypraw? wrakow? z jednostk? m/y „Doktor Lubecki”. Program obejmuje 2 nurkowania na wraku promu "Jan Heweliusz",2 na trasie Bornholm - Ko?obrzeg oraz nocleg z wyj?ciem na miasto w porcie na Bornholmie...
Zmieniony ( 01.02.2019. )
Czytaj cao
 
Relacja - Safaga
11.12.2018.
Aquatek.pl
Foto-relacja z naszego ostatniego wypadu do Egiptu :-) Na wst?pie wielkie podzi?kowania dla naszego fotografa Marcina - dzi?ki tobie mamy du?o naprawd? dobrych zdj?? ...
Zmieniony ( 11.12.2018. )
Czytaj cao
 
Nurkowanie w suchym skafandrze - kurs specjalizacji
22.03.2018.
Aquatek.pl
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem suchego skafandra. W trakcie kursu ?wiczone jest prawid?owe uzyskiwanie p?ywalno?ci zerowej i post?powanie w sytuacjach awaryjnych...
Zmieniony ( 19.02.2019. )
Czytaj cao